Στόχοι & Υπηρεσίες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε για την προαγωγή της έρευνας και εκπαίδευσης στα νοσήματα του πεπτικού και τη σημασία της διατροφής. Όλα τα μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.

Σκοποί του Ιδρύματος

1. Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και κυρίως η διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών στα νοσήματα του πεπτικού και στις επιδράσεις της διατροφής
2. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών στην έγκαιρη διάγνωση των νοσημάτων
3. Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγιεινής διατροφής ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσημάτων
4. Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων>
5. Η παραγωγή εντύπων και δημοσιεύσεων για την προαγωγή των σκοπών του Ιδρύματος
6. Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους ιατρούς και ερευνητές για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους
7. Η διεθνής συνεργασία με άλλα ομοειδή Ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού>

Τα νοσήματα πεπτικού συστήματος και η σημασία τους

● Τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος είναι συχνά στον Ελληνικό πληθυσμό, έχουν σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Από πλευράς οικονομίας της υγείας επιβαρύνουν άμεσα τις ιατρικές δαπάνες και έχουν επίπτωση στην οικονομία και παραγωγή από την εποχή εργασίας και απώλεια εργατοωρών.
● Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα νεοπλασματικά νοσήματα του πεπτικού που η συχνότητά τους αυξάνει στο γενικό πληθυσμό. Τα σημαντικότερα νεοπλάσματα του πεπτικού συστήματος είναι ο καρκίνος του στομάχου, ο καρκίνος του παχέος εντέρου που είναι ο τρίτος κατά σειρά συχνότητας των καρκίνων στον άνδρα και στη γυναίκα, ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος, ιδιαίτερα συχνός στον ελληνικό πληθυσμό λόγω υψηλής συχνότητας χρόνιας ηπατίτιδας Β και C και ο καρκίνος του παγκρέατος. Στα νεοπλασματικά νοσήματα καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη και πρόγνωση έχει η έγκαιρη διάγνωση, που βασίζεται σε μεγάλο μέρος στην ευαισθητοποίηση του κοινού για άμεση ιατρική συμβουλή με την εκδήλωση των αρχικών συμπτωμάτων.
● Από τα νοσήματα του γαστρεντερικού σωλήνα τα συχνότερα είναι οι λειτουργικές διαταραχές, όπως η δυσπεψία και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου («σπαστικό έντερο»), η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, το πεπτικό έλκος, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα και νόσος του Crohn), οι εντερικές λοιμώξεις, το σύνδρομο πλημμελούς απορρόφησης με σημαντικότερο πρόβλημα την κοιλιοκάκη, η δυσκοιλιότητα, η εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου και αιμορροϊδοπάθεια. Τα νοσήματα του ήπατος προσβάλλουν ένα σημαντικό ποσοστό του Ελληνικού πληθυσμού. Ιδιαίτερα συχνές είναι οι ιογενείς ηπατίτιδες Β και C, που εξελίσσονται σε χρόνια ηπατίτιδα, ηπατική κίρρωση με τις επιπλοκές της και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Από τα νοσήματα του παγκρέατος το συχνότερο είναι η οξεία παγκρεατίτιδα που οφείλεται κυρίως στη χολολιθίαση.
● Ένας από τους βασικούς στόχους του Ιδρύματος είναι η ορθή και επιστημονική ενημέρωση του κοινού με περιοδικές εκδόσεις, φυλλάδια και εκπομπές που θα αφορούν κάθε φορά ένα σημαντικό και συχνό νόσημα στον Ελληνικό πληθυσμό. Ο σκοπός αυτής της ενημέρωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την έγκαιρη προσέλευση για ιατρική αξιολόγηση.

Η σημασία της διατροφής στα νοσήματα του πεπτικού

● Η διατροφή έχει άμεση επίδραση με τα περισσότερα νοσήματα του πεπτικού. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι ο γαστρεντερικός σωλήνας και το πεπτικό σύστημα είναι οι άμεσοι αποδέκτες των ουσιών διατροφής.
● Στην εποχή μας υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από επιστημονικής και ερευνητικής πλευράς σχετικά με τις ευεργετικές ή επιβλαβείς επιδράσεις της διατροφής στα νοσήματα του πεπτικού. Η υγιεινή διατροφή αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων. Οι πηγές πληροφόρησης του κοινού πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, να είναι αντικειμενικά και να μην αποτελούν προϊόν διαφήμισης.
● Το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. ως επιστημονικό όργανο και με τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών στο σημαντικό θέμα της ιατρικής ενημέρωσης στη σημασία της διατροφής στα νοσήματα του πεπτικού.

Δραστηριότητες και Υπηρεσίες

● Η ενημέρωση του κοινού στα σημαντικά νοσήματα του πεπτικού και η σημασία της υγιεινής διατροφής με την εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων, ενημερωτικών εκπομπών και διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή μαζικών φορέων.
● Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και επιδημιολογικών μελετών στον ελληνικό πληθυσμό σχετικά με τη συχνότητα των νοσημάτων του πεπτικού, τους προδιαθεσικούς παράγοντες και την εντόπιση ατόμων σε ομάδες υψηλού κινδύνου για έγκαιρη διάγνωση.
● Σημαντική λειτουργία του Ιδρύματος είναι το πρόγραμμα υποτροφιών και η ενίσχυση νέων ερευνητών σε συγκεκριμένα πεδία που αφορούν τα νοσήματα του πεπτικού στον ελληνικό πληθυσμό. Με την υποστήριξη του νέου επιστημονικού δυναμικού και της πρωτογενούς έρευνας προάγεται η Γαστρεντερολογία και γενικότερα η υγεία στη χώρα μας με άμεσους αποδέκτες τους πολίτες και την κοινωνία μας.
● Η ενημέρωση των ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα παραπάνω θέματα με τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων του πεπτικού.
● Η στενή συνεργασία με φορείς, οργανώσεις και ιδρύματα της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού που έχουν ανάλογες ευαισθησίες και σκοπούς. Ιδιαίτερα θα γίνει προσπάθεια για συμμετοχή στις προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού για θέματα υγιεινής διατροφής.
● Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. εκτιμά το ενδιαφέρον να γνωρίσετε τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και ενθαρρύνει το κοινό να πληροφορηθεί αναλυτικότερα για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. Εκτιμά επίσης το ενδιαφέρον για την εθελοντική προσφορά για τους σκοπούς του Ιδρύματος και την προσπάθεια χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
● Το Ίδρυμα και τα ιδρυτικά του μέλη έχουν βασική επιδίωξη και δέσμευση να επιτελέσουν το έργο και την αποστολή τους με αποτελεσματικότητα και βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας και την ανθρωπιστική προσέγγιση στον πάσχοντα ασθενή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται όχι μόνο η προσπάθεια, η γνώση και εθελοντική προσφορά των ιδρυτικών μελών, αλλά και η ευρεία απήχηση στην κοινωνία με την προσφορά ατόμων που ενδιαφέρονται για τα νοσήματα αυτά ή έχουν ευαισθητοποιηθεί από τον πόνο ή απώλεια αγαπημένων προσώπων. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Ιδρύματος, η συνεισφορά στους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του Ιδρύματος και η ενίσχυση των υπηρεσιών του αποτελούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά του Ιδρύματος.

Back To Top