Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διευθυντής Σύνταξης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ

Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΦΕΣΣΑΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Μέλη
ΝΙΚΟΣ ΒΙΑΖΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΨΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

Πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

Μέλη
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΑΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Back To Top