Η αντίληψη των ασθενών για τα βιο-ομοειδή: Μία έρευνα της Ευρωπαϊκών Συλλόγων ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn.

Επιμέλεια: Ν.Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Πηγή: Laurent Peyrin-Biroulet Sanna Lönnfors Xavier Roblin Silvio Danese Luisa Avedano . Journal of Crohn's and Colitis, Volume 11, Issue 1, 1 January 2017, Pages 128–133, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw138

Σκοπός της μελέτης:Να διερευνηθεί η αντίληψη που έχουν οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου σχετικά με τα βιο-ομοειδή βιολογικά φάρματα.

Mέθοδοι:Πραγματοποιήθηκε μία διαδικτυακή έρευνα, με ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 14 ερωτήσεις, από το Νοέμβριο του 2014 έως και τον Οκτώβριο του 2015. Οι ασθενείς οι οποίοι γνώριζαν τα βιο-ομοειδή απάντησαν στη συνέχεια σε 12 ακόμα ερωτήσεις.

Αποτελέσματα: Συνολικά 1181 ασθενείς ανταποκρίθηκαν στη μελέτη. Από τους ασθενείς αυτούς, το 38% είχε ακούσει και γνώριζε κάτι για τα βιο-ομοειδή. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι ασθενείς ανησυχούσαν για την ασφάλεια των βιο-ομοειδών (47.0%), την αποτελεσματικότητα των βιο-ομοειδών (40.3%) και τέλος τη μοριακή σύνθεση των βιο-ομοειδών (35.0%). Ένα ποσοστό 25.2% των ερωτηθέντων δεν είχε καμία ανησυχία για τα βιο-ομοειδή. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες και συγκεκριμένα το 55.9% θεωρεί ότι το χαμηλότερο κόστος των βιο-ομοειδών δεν θα πρέπει να είναι ο κύριος παράγοντας στην απόφαση για τη χρήση τους, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών. Μόνο το 12.5% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η αναγωγή των ενδείξεων έχει κάποια λογική. Η έρευνα ανέδειξε ότι το 39.9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά και το 26.7% ότι οι σύλλογοι ασθενών θα πρέπει να ενημερώνονται και να έχουν λόγο στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον η έρευνα ανέδειξε ότι το 20.9% των ερωτηθέντων δεν θα ήθελε να αλλάξει ο γιατρός τους το φάρμακο που λαμβάνει με βιο-ομοειδές χωρίς να τους ενημερώσει; ενώ το 65.7% θέλει να ξέρει αν λαμβάνει πρωτότυπο φάρμακο ή βιο-ομοειδές και να έχει όλες τις απαραίτητης πληροφορίες γραπτώς πριν τους χορηγηθεί το οποιοδήποτε φάρμακο. Μόνο το 31.0% των ερωτηθέντων έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στα βιο-ομοειδή και θα ήθελε να λάβει το φάρμακο μετά από τις οδηγίες και τις εξηγήσεις του θεράποντος γιατρού.

Συμπεράσματα: Οι περισσότεροι ασθενείς δεν γνωρίζουν τα βιο-ομοειδή και αυτοί που τα γνωρίζουν έχουν απορίες και ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τους. Οι ασθενείς επιθυμούν να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν στη χορήγηση βιο-ομοειδών.

Back To Top