Πανεθνική μελέτη καταγραφής στη Φιλανδία με διάρκεια παρακολούθησης 28 ετών

Περίληψη

Σκοπός:

Η επιβάρυνση που επιφέρουν οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ) στο σύστημα υγείας, σε κάθε χώρα, είναι μεγάλη. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να εκτιμηθεί η αλλαγή στην επίπτωση των ΙΦΝΕ στον παιδιατρικό πληθυσμό της Φιλανδίας, χρησιμοποιώντας τη βάση των ιατρικών δεδομένων της χώρας.

Mέθοδοι:

Καταγράφηκαν όλοι οι ασθενείς με ΙΦΝΕ, στους οποίους η διάγνωση της νόσου έγινε σε ηλικία μικρότερη των 20 ετών, κατά τη διάρκεια των ετών 1987–2014 [συνολικά, 5415 ασθενείς] χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος υγείας της Φιλανδίας. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η επίπτωση της νόσου, δηλαδή οι νέες περιπτώσεις ΙΦΝΕ που διαγνώστηκαν κάθε έτος στο συγκεκριμένο πληθυσμό της Φιλανδίας. Τέλος, υπολογίστηκαν οι αλλαγές στην επίπτωση αυτή με την πάροδο των ετών, καθώς και η επίπτωση της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου Crohn ξεχωριστά.

Αποτελέσματα:

Η μέση ετήσια επίπτωση των ΙΦΝΕ στον παιδιατρικό πληθυσμό αυξήθηκε από 7/100000 κατά τη διάρκεια των ετών 1987–1990 σε 23/100000 κατά τη διάρκεια των ετών 2011–2014. Η μέση ετήσια αύξηση ήταν 4.1% (95% confidence interval [CI]: 3.6–4.5). Κατά τη διάρκεια των ετών 2000–2014, η ετήσια αύξηση της επίπτωσης ήταν μεγαλύτερη για την ελκώδη κολίτιδα [3.8%; 95% CI: 2.7–5.0], σε σύγκριση με τη νόσο Crohn [2.5%; 95% CI: 1.0–3.8]. H μεγαλύτερη αύξηση της επίπτωσης παρατηρήθηκε σε εφήβους ηλικίας 16–19 ετών με ελκώδη κολίτιδα [4.8%; 95% CI: 2.9–6.7]. Για τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των10 ετών, ο ρυθμός της αύξησης ήταν μικρός. Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 0.17% των παιδιών που γεννήθηκαν τη χρονιά 1999–2000 διαγνώσθηκε με ΙΦΝΕ μέχρι την ηλικία των 14 ετών.

Συμπεράσματα:

Η επίπτωση των ΙΦΝΕ αυξάνει, ιδιαίτερα ανάμεσα στους εφήβους, γεγονός που κάνει ιδαίτερα ενδιαφέρουσα την εκτίμηση και αναγνώριση πιθανών περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με τη νόσο.

Back To Top