Ποιες είναι οι συνηθέστερες ασθένειες του πεπτικού σε παιδιά;

Λιγότερο συχνά αίτια αποτελούν τα βακτήρια (όπως το κολοβακτηρίδιο και το καμπυλοβακτηρίδιο) και τα παράσιτα. Η μετάδοση γίνεται μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή ύδατος ή με τη άμεση επαφή με άτομα που νοσούν. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγες ώρες (12–72 ώρες) από τη μόλυνση, και εάν οφείλονται σε ιογενή παράγοντα, υποχωρούν συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες. Η κύρια θεραπεία είναι η επαρκής ενυδάτωση υπό την καθοδήγηση του παιδίατρου.

Συνήθης ασθένεια του πεπτικού στα παιδιά είναι και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ). Η ΓΟΠΝ αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο στη βρεφική ηλικία, λόγω ανωριμότητας των μηχανισμών σύγκλεισης της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Η κυριότερη εκδήλωση της ΓΟΠΝ στην παιδική ηλικία είναι οι έμετοι, συνήθως μετά το φαγητό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν απαιτείται έλεγχος και φαρμακευτική αγωγή, καθώς τα συμπτώματα βελτιώνεται σταδιακά και υποχωρούν έως το 2ο χρόνο της ζωής. Πάντα απαιτείται η παρακολούθηση από παιδίατρο ώστε να αναγνωρισθούν οι περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλοκές (όπως η υποθρεψία από άρνηση λήψης τροφής) και χρήζουν αντιμετώπισης.

Back To Top