Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στη ΓΟΠΝ : Σε ποιούς και γιατί;

Τυπικά συμπτώματα είναι ο οπισθοστερνικός καύσος, οι αναγωγές και, όταν η ΓΟΠΝ έχει επιπλακεί, η δυσφαγία. Εντούτοις, συχνά οι ασθενείς παρουσιάζουν και εξωοισοφαγικά συπτώματα ΓΟΠΝ όπως λαρυγγίτιδα, βρογχόσπασμο και χρόνιο βήχα.

Οι ενδείξεις για την ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε ασθενείς με ΓΟΠΝ είναι αντικείμενο συζήτησης. Η ενδοσκόπηση πρέπει να συνιστάται με σύνεση και φειδώ καθότι αποτελεί επεμβατική και κοστοβόρα διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, ένας ασθενής με τυπικά συμπτώματα οπισθοστερνικού καύσου και αναγωγών δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση. Η γαστροσκόπηση κρίνεται ως χρήσιμη ή και απαραίτητη όταν η διάγνωση δεν είναι σαφής ή όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες:

1. Σε ασθενείς με οπισθοστερνικό καύσο που παρουσιάζουν «συμπτώματα συναγερμού» :

Δυσφαγία (δυσκολία κατά την προώθηση του βλωμού κατά μήκος του οισοφάγου με αποτέλεσμα ο ασθενής συχνά να αναγκάζεται να πίνει υγρά κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή ακόμα και ενσφήνωση αυτού)
Οδυνοφαγία (πόνος κατά την κατάποση και προώθηση του βλωμού)
Απώλεια αίματος από το πεπτικό
Αναιμία
Σημαντική και μη επιδιωκόμενη απώλεια βάρους
Έμετοι που επιμένουν
Σκοπός της ενδοσκόπησης στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι να διαγνωστούν ή να αποκλειστούν επιπλοκές της ΓΟΠΝ ή συνυπάρχουσες καταστάσεις όπως η οισοφαγίτιδα, η πεπτική στένωση, ο οισοφάγος Barrett και ο καρκίνος του οισοφάγου ή του στομάχου.

2. Σε ασθενείς στους οποίους έχει διαγνωστεί σοβαρού βαθμού οισοφαγίτιδα σε προηγούμενη ενδοσκόπηση. Οι ασθενείς αυτοί, αφού υποβληθούν σε εντατική θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙ) για 8 εβδομάδες, θα πρέπει να υποβάλλονται σε επαναληπτική (follow up) ενδοσκόπηση ώστε να εκτιμηθεί η επούλωση των βλαβών και να αποκλειστεί η ανάπτυξη οισοφάγου Barrett.

3. Σε ασθενείς με τυπικά συμπτώματα ΓΟΠΝ που όμως επιμένουν μετά από εντατική θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙ) για 8 εβδομάδες. Σε αυτούς τους ασθενείς η ενδοσκόπηση είναι αναγκαία προς αποκλεισμό άλλης παθολογίας όπως η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα.

4. Σε ασθενείς ηλικίας ≥ 50 ετών που παρουσιάζουν συμπτώματα ΓΟΠΝ τα οποία χρονολογούνται από τουλάχιστον 5 ετίας και οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου για οισοφάγο Barrett ή αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου. Τέτοιοι παράγοντες είναι η λευκή φυλή, η ύπαρξη διαφραγματοκήλης, η παχυσαρκία (ειδικά αν πρόκειται για κοιλιακού τύπου), το κάπνισμα και τα νυχτερινά επεισόδια παλινδρόμησης.

Back To Top