Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης επικίνδυνων αδενωμάτων και οδοντωτών πολυπόδων στους ενεργούς καπνιστές.

Επιμέλεια: Φώτης Καλλιέρης, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολόγος, ΕΑΝΠ Μεταξά.
Ευτυχία Τσιρώνη, Επιμελήτρια Α' Γαστρεντερολόγος, ΕΑΝΠ Μεταξά.

Πηγή: Comparing risk factors in individuals with conventional high-risk adenomas and clinically significant serrated polyps. Abstract P1044. 79th Annual Meeting of the American College of Gastroenterology (ACG), Orlando, Florida, USA 2017.

Η πλειοψηφία των καρκίνων του παχέος εντέρου εμφανίζονται επί εδάφους αδενωματωδών πολυπόδων, για το λόγο αυτό η κολονοσκόπηση και η αφαίρεση των πολυπόδων που ανευρίσκονται κατά την εξέταση, αποτελεί προληπτική μέθοδο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Τα αδενώματα μεγάλου μεγέθους (>1 εκ.), με λαχνωτό στοιχείο ή υψηλόβαθμη δυσπλασία στην ιστολογική εξέταση, και οι οδοντωτοί πολύποδες μεγάλου μεγέθους, με αδενωματώδες στοιχείο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου πολύποδες, συγκριτικά με τους πολύποδες που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
To κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση επικίνδυνων αδενωμάτων και οδοντωτών πολυπόδων, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο 790 ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Γαστρεντερολογίας, στο Orlando της Florida, τον Οκτώβριο του 2017.

Oι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό, αφού ανέλυσαν τα δεδομένα από το μητρώο κολονοσκoπήσεων του New Hampshire (2009-2014). Εξετάσθηκε το profil ασθενών που εμφάνισαν υψηλού κινδύνου αδενώματα (1406 άτομα), σημαντικούς οδοντωτούς πολύποδες (943 άτομα), καθώς και τους δύο τύπους πολυπόδων ταυτόχρονα (154 άτομα), με σκοπό να ανευρεθούν παράγοντες κινδύνου. Η σύγκριση έγινε με ομάδα ατόμων με φυσιολογική κολονοσκόπηση (χωρίς πολύποδες).

Οι ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως την ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος, τη σωματική άσκηση, το επίπεδο μόρφωσης, το οικογενειακό ιστορικό ορθοκολικού καρκίνου, το κάπνισμα και την χρήση αλκοόλ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ενεργό κάπνισμα σχετίζεται με περίπου διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης υψηλού κινδύνου αδενώματος (aOR=2.39, 95% Cl 1.99-2.87) ή σημαντικού οδοντωτού πολύποδα (aOR=2.31, 95% Cl 1.88-2.85). Ο κίνδυνος να εμφανίσει κάποιος και τις δύο μορφές πολυπόδων ταυτόχρονα ήταν πολύ υψηλότερος (εξαπλάσιος) στους ενεργούς καπνιστές (OR=6.43, 95% Cl 4.02-10.28).

Ασθενείς με ταυτόχρονη παρουσία υψηλού κινδύνου αδενώματος και σημαντικού οδοντωτού πολύποδα ήταν πιθανότερο να ήταν καπνιστές, συγκριτικά με αυτούς που είχαν μόνο υψηλού κινδύνου αδένωμα (aOR=2.75: 95% Cl, 1.67-4.54, P=0.0003).

Tα ευρήματα αυτά δεικνύουν ότι οι ενεργοί καπνιστές μπορεί ίσως να ωφεληθούν από πιο αυστηρά πρωτόκολλα επιτήρησης για την πρόληψη καρκίνου του παχέος εντέρου, με κολονοσκόπηση, συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Ο επιβαρυντικός ρόλος του καπνίσματος στην εμφάνιση υψηλού κινδύνου προκαρκινωματωδών βλαβών στο παχύ έντερο, αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για την αποφυγή καπνίσματος, με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Back To Top