Πληθυσμιακή μελέτη: Η Γέννηση με καισαρική τομή δεν είναι παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση φλεγμονωδούς νόσου του εντέρου

Πηγή: Bernstein CN, Banerjee A, Targownik LE, Singh H, Ghia JE, Burchill C, Chateau D, Roos LL. Caesarean section delivery is not a risk factor for development of inflammatory bowel disease: A Population- based analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Jan;14(1):50-7

Ο τρόπος τοκετού επηρεάζει την ανάπτυξη της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας του νεογνού και ακολούθως την ανάπτυξη φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ). Το πανεπιστήμιο της Manitoba του Καναδά διεξήγαγε μία πληθυσμιακή μελέτη για να προσδιορίσει εάν ο τρόπος τοκετού (καισαρική τομή έναντι φυσιολογικού τοκετού) επηρεάζει τον κίνδυνο για εμφάνιση ΙΦΝΕ.
Η συλλογή δεδομένων έγινε από τη βάση δεδομένων Φλεγμονώδους Νόσου του Εντέρου του πανεπιστημίου της Manitoba στον Καναδά. Όλα τα τα διεγνωσμένα περιστατικά με ΙΦΝΕ από το 1984 έως το 2010 συμπεριελήθφησαν. Επίσης αναζητήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη τα ιατρικά αρχεία των μητέρων των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών και μεθόδων τοκετού όπως και τα ιατρικά αρχεία από τα αδέρφια τους.
Έγινε συλλογή δεδομένων 1671 ασθενών με ΙΦΝΕ και 10488 ατόμων ελέγχου χωρίς φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και έγινε συσχέτιση με το μαιευτικό ιστορικό των μητέρων τους. Υψηλότερα ποσοστά αστικών σε σχέση με αγροτικούς πληθυσμούς γεννήθηκαν με καισαρική τομή για την ομάδα των ατόμων με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (12,8% έναντι 9,7%, P = ,05) και για την ομάδα ελέγχου (13,3% έναντι 9,4%, P < ,0001). Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών με νόσο Crohn έναντι γυναικών με νόσο Crohn γεννήθηκαν με καισαρική τομή (13,5% έναντι 8,4%, P = ,01). Συνολικά δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίπτωση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου σε άτομα που γεννήθηκαν με καισαρική τομή (11,6%) σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (11,7%, P = ,93). Άτομα με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου δεν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν γεννηθεί με καισαρική τομή σε σχέση με τα αδέρφια τους που δεν πάσχουν από τη νόσο (11,6% έναντι 11,3%, odds ratio 1,14, 95% CI 0,72-1,80, P = ,79).
Συμπερασματικά, ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου δεν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν γεννηθεί με καισαρική τομή σε σχέση με ομάδες ελέγχου ή τα αδέρφια τους που δεν πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

Back To Top