• Αρχική
  • Άρθρα
  • Tο κάπνισμα σχετίζεται με μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση και χειρότερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

Tο κάπνισμα σχετίζεται με μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση και χειρότερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

Επιμέλεια: Ν. Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Πηγής: J Crohns Colitis (2017) 11 (3): 342-352. , , , et al.

Σκοπός:

Το κάπνισμα επηρεάζει τη φυσική ιστορία των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ). Η μελέτη αυτή σκοπό είχε να εκτιμήσει την επίδραση του καπνίσματος στην οικονομική επιβάρυνση που σχετίζεται με τη νόσο και στην ποιότητα ζωής σε ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα.

Mέθοδοι:

Μια μεγάλη ομάδα ασθενών με ΙΦΝΕ παρακολουθήθηκε προοπτικά για 1 χρόνο. Οι ασθενείς απαντούσαν κάθε 3 μήνες σε ένα ερωτηματολόγιο που διερευνούσε τις συνήθειες τους σχετικά με το κάπνισμα, τις επισκέψεις τους σε γιατρούς και νοσοκομεία, την ενεργότητα της νόσου και την ποιότητα ζωής. Η οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει η νόσος υπολογίστηκε με βάση τη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν συγκρίθηκαν ανάμεσα σε καπνιστές και μη καπνιστές.

Αποτελέσματα:

Συνολικά, 3030 ασθενείς [1558 με νόσο Crohn, 1054 με ελκώδη κολίτιδα, 418 με αδιευκρίνιστη ΙΦΝΕ] συμπεριελήφθησαν στη μελέτη; 16% από αυτούς κάπνιζαν κατά την είσοδο τους στη μελέτη. Σε ασθενείς με νόσο Crohn η πορεία της νόσου ήταν πιο βαριά στους καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Το κάπνισμα σχετίστηκε με μια > 30% αύξηση στην οικονομική επιβάρυνση σχετιζόμενη με τη νόσο (€7,905 [95% confidence interval €6,234 – €9,864] έναντι €6,017 [€5,186 – €6,946] αυτών που δεν κάπνισαν ποτέ και €5,710 [€4,687 – €6,878] αυτών που κάπνιζαν στο παρελθόν αλλά διέκοψαν το κάπνισμα, p = 0.06 και p = 0.04, αντίστοιχα). Στους ασθενείς με νόσο Crohn η μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση που παρατηρήθηκε σχετιζότανε κυρίως με τη συχνότερη ανάγκη λήψης βιολογικών παραγόντων (αντι-TNF). Σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα η οικονομική επιβάρυνση ήταν παρόμοια στους καπνιστές και στους μη καπνιστές. Γενικά στους ασθενείς με ΙΦΝΕ η οικονομική επιβάρυνση ήταν μικρότερη για τους παλαιούς καπνιστές που διέκοψαν το κάπνισμα για περισσότερα από 5 χρόνια πριν από την είσοδο τους στη μελέτη, σε σύγκριση με εκείνους που διέκοψαν το κάπνισμα τα τελευταία 5 χρόνια πριν την είσοδο τους στη μελέτη (€ 5,135 [95% CI €4,122 – €6,303] έναντι €9,342 [€6,010 – €12,788], p = 0.01). Τόσο στους ασθενείς με νόσο Crohn, όσο και σε εκείνους με ελκώδη κολίτιδα το κάπνισμα σχετίστηκε με χειρότερη ποιότητα ζωής .

Συμπεράσματα:

Το κάπνισμα σχετίζεται με μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση και χειρότερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς με ΙΦΝΕ. Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος θεραπείας των ασθενών αυτών.