• Αρχική
  • Άρθρα
  • Μεταμόσχευση κοπράνων σαν θεραπεία στα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση

Μεταμόσχευση κοπράνων σαν θεραπεία στα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση

Μεταμόσχευση κοπράνων σαν θεραπεία στα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση

Journal of Crohn’s and Colitis
Colman R, Rubin D

Επιμέλεια
Νίκος Βιάζης
Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός της μελέτης
Η μεταμόσχευση κοπράνων έχει δοκιμασθεί σαν μία εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δημοσιεύσεις που αφορούν στη μεταμόσχευση κοπράνων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2012 μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου παραμένουν αμφιλεγόμενα. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές πραγματοποίησαν τη συγκεκριμένη μετα-ανάλυση προκειμένου να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για την αξία της μεταμόσχευσης κοπράνων στη θεραπεία των ΙΦΝΕ.
Μέθοδοι
Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό να ανευρεθούν οι μελέτες που αναφέρονται στη μεταμόσχευση κοπράνων σε ασθενείες με ΙΦΝΕ. Συμπεριελήφθησαν μελέτες που εξέτασαν την κλινική ύφεση και την επούλωση του βλεννογόνου. Από τη μετα-ανάλυση αποκλείστηκαν μελέτες που δεν αναφέρθηκαν σε κλινικά δεδομένα και εκείνες που συμπεριέλαβαν ασθενείς με λοιμώξεις.
Αποτελέσματα
Συμπεριελήφθησαν 18 μελέτες (9 μελέτες κοόρτης, 8 μελέτες παρατήρησης και 1 τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη). Συνολικά, εξετάσθηκαν 122 ασθενείς (79 με ελκώδη κολίτιδα (UC); 39 με νόσο Crohn (CD); και 4 με αδιευκρίνιστη κολίτιδα). Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, το 45% (54/119) των ασθενών πέτυχαν κλινική ύφεση. Στις μελέτες κοόρτης, το συνολικό ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν κλινική ύφεση ήταν 36.2% (95% CI 17.4%–60.4%) και πιο συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό ήταν 22% (95% CI 10.4%–40.8%) για τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (P = 0.37; I2 = 0%) και 60.5% (95% CI 28.4%–85.6%) για τους ασθενείς με νόσο Crohn (P = 0.05; I2 = 37%). Σε 6 μελέτες έγινε και ανάλυση του μικροβιώματος.
Συμπεράσματα
Η μετα-ανάλυση αναδεικνύει ότι η μεταμόσχευση κοπράνων είναι μια ασφαλής μέθοδος για τη θεραπεία των ΙΦΝΕ, αλλά με αποτελεσματικότητατ που ποικίλλει ανάλογα με τη μελέτη. Προκειμένου να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα απαιτούνται περισσότερες ελεγχόμενες, τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίες και θα πρέπει να διερευνήσουν τη συχνότητα με την οποία θα γίνεται η μεταμόσχευση, τα κριτήρια επιλογής του δότη και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανάλυση του μικροβιώματος.