• Αρχική
  • Άρθρα
  • ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΦΕΣΗΣ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ.

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΦΕΣΗΣ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ.

ΠΗΓΗ: Clinical Gastroenterology and Hepatology 2017;15:240-246
Επιμέλεια:Μπαρμπουνάκης Παναγιώτης (Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»), Τσιρώνη Ευτυχία (Γαστρεντερολόγος Επιμελήτρια Α, Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»)

Τα επίπεδα της βιταμίνης D, έχουν συσχετιστεί με την ενεργότητα της νόσου, σε ασθενείς με Ελκώδη Κολίτιδα, αλλά είναι ασαφές κατά πόσο επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης κλινικής έξαρσης. Σκοπός της μελέτης ήταν να καθοριστεί η συσχέτιση, μεταξύ των χαμηλών επιπέδων της βιταμίνης D, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κλινικής ύφεσης, με τον κίνδυνο εμφάνισης μιας μεταγενέστερης έξαρσης.

 

Πρόκειται για τυφλή, προοπτική μελέτη 70 ασθενών με Ελκώδη Κολίτιδα σε κλινική ύφεση, που παρακολουθήθηκαν μετά από κολονοσκόπηση επιτήρηρης για δυσπλασία, σε Τεταρτοβάθμιο Ακαδημαϊκό Ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης. Τα δείγματα ορού για την μέτρηση της βιταμίνης D συλλέχθηκαν την ώρα της κολονοσκόπησης και προσδιορίστηκαν η ενδοσκοπική και η ιστολογική εικόνα. Τα επίπεδα της βιταμίνης D μετρήθηκαν με τη μέθοδο ELIZA και καθορίσθηκε η αναλογία κλινικής έξαρσης σε διάστημα 12 μηνών.

Η μέση τιμή της βιταμίνης D ήταν χαμηλότερη σε ασθενείς που εμφάνισαν έξαρση (29.5 ng/ml) στο διάστημα των 12 μηνών, από ότι σε αυτούς χωρίς έξαρση (50.3 ng/ml)[p=0.001]. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, επίπεδα βιταμίνης D≤35ng/ml, σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο κλινικής έξαρσης κατά 25% (OR 1.25; 95% CI, 1.01-1.56; p=0.044] στους 12 μήνες, ανεξάρτητα από την ενδοσκοπική και ιστολογική εικόνα, κατά την είσοδο των ασθενών στη μελέτη. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι τιμή βιταμίνης D ≤35 ng/ml, μπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητος, προγνωστικός παράγοντας υποτροπής (με ευαισθησία 74% και ειδικότητα 70%).

Συμπερασματικά, η μελέτη δεικνύει ότι επίπεδα βιταμίνης D στον ορό ≤35ng/ml κατά τη διάρκεια κλινικής ύφεσης, αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής έξαρσης της Ελκώδους Κολίτιδος. Εντούτοις απαιτούνται περισσότερες μελέτες για το ρόλο της βιταμίνης D στην Ελκώδη Κολίτιδα, καθώς υπήρχαν αρκετά μειονεκτήματα στη συγκεκριμένη μελέτη, όπως ο μικρός αριθμός ασθενών και ο μη έλεγχος συμμόρφωσης στη φαρμακευτική θεραπεία.