• Αρχική
  • Άρθρα
  • Η ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τσάιτας Χρήστος, Σεμερτζίδου Ανυσία, Ακριβιάδης Ευάγγελος

Δ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή: Boccardi V, Marano L, Paolisso G. Letter to "Statin Use Is Associated With Reduced Risk of Colorectal Cancer in Patients With Inflammatory Bowel Diseases". Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Sep;14(9):1365. doi: 10.1016/j.cgh.2016.03.019.

 

Οι Anathakrishnan et al έδειξαν πως η χρήση στατινών μειώνει την εμφάνιση ορθοκολικού καρκίνου σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ). Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου προδιαθέτει σε ορθοκολικό καρκίνο. Ο κίνδυνος αυξάνεται με τη διάρκεια, την έκταση, την πρώιμη εμφάνιση και τη σοβαρότητα της νόσου. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει πως οι φλεγμονώδεις διεργασίες και οι μεταβολές στο μήκος των τελομερών συμβάλλουν στη διαδικασία ης γήρανσης. Αυξημένη “βράχυνση” των τελομερών έχει παρατηρηθεί στα λευκοκύτταρα και στα κύτταρα του παχέος εντέρου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, ειδικά σε αυτούς που εμφανίζουν δυσπλασία και καρκίνο, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα της επιταχυνόμενης γήρανσης του παχέος εντέρου. Είναι γνωστό ότι το μήκος των τελομερών βραχύνεται με την πάροδο της ηλικίας στους περισσότερους ανθρώπινους ιστούς. Αυτή η παρατήρηση ίσως εξηγεί τη σχέση μεταξύ καρκίνου και γήρατος. Νέα στοιχεία δείχνουν την ικανότητα των στατινών να αναστέλλουν τη “βράχυνση” των τελομερών και να τροποποιούν τη δράση της τελομεράσης. Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν πως η ανθρώπινη τελομεράση ασκεί σταθεροποιητικό ρόλο στα τελομερή ειδικά εάν έχουν μικρό μήκος. Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα υπόθεση είναι ότι οι στατίνες μειώνουν την επίπτωση ορθοκολικού καρκίνου σε ασθενείς με ΙΦΝΕ ρυθμίζοντας το σύστημα τελομερών/τελομεράσης. Η μελλοντική έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να στραφεί στην ανάλυση του μήκους των τελομερών και στη δραστικότητα της τελομεράσης σε κύτταρα παχέος εντέρου ασθενών που λαμβάνουν στατίνες.