• Αρχική
  • Άρθρα
  • Tο κάπνισμα σχετίζεται με την εμφάνιση εξω-εντερικών εκδηλώσεων στα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου.

Tο κάπνισμα σχετίζεται με την εμφάνιση εξω-εντερικών εκδηλώσεων στα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου.

Ν. Βιάζης Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Πηγή: Smoking is Associated With Extra-intestinal Manifestations in Inflammatory Bowel Disease. Severs M, van Erp SJ, van der Valk ME, et al. J Crohns Colitis (2016) 10 (4): 455-461.

Εισαγωγή – σκοπός. Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα επηρεάζει την πορεία της νόσου σε ασθενείς που πάσχουν από Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (δηλαδή ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn). Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση ανάμεσα στο κάπνισμα και την εμφάνιση εξω-εντερικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.

Μέθοδοι. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις ακόλουθες 3 μελέτες προκειμένου να εκτιμηθεί η σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την εμφάνιση εξω-εντερικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ: (1) τη μελέτη COIN, η οποία σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει το κόστος που σχετίζεται με τη θεραπεία των ΙΦΝΕ, (2) τη μελέτη Groningen, που μελέτησε τη συσχέτιση του καπνίσματος με την πορεία των ΙΦΝΕ και (3) τη μελέτη JOINT, η οποία εκτίμησε την εμφάνιση εκδηλώσεων από τις αρθρώσεις σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.

Αποτελέσματα. Στις μελέτες COIN, Groningen και JOINT συμμετείχαν 3030, 797 και 225 ασθενείς αντίστοιχα, από τους οποίους οι 16, 24 και 23.5% ήταν ενεργοί καπνιστές. Διαπιστώθηκε ότι η εμφάνιση χρόνιων δερματικών διαταραχών και προβλημάτων από τις αρθρώσεις ήταν πολύ πιο συχνή σε ασθενείς που κάπνιζαν σε σχέση με εκείνους που δεν κάπνιζαν (COIN, 39.1 έναντι 29.8%, p <0.01; Groningen, 41.7 έναντι 30.0%, p <0.01) τόσο στις περιπτώσεις ασθενών με νόσο Crohn όσο και στις περιπτώσεις ασθενών με ελκώδη κολίτιδα. Στη μελέτη JOINT, οι καπνιστές ήταν περισσότεροι στην ομάδα των ασθενών που εμφάνιζαν εξω-εντερικές εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις σε σύγκριση με εκείνους που δεν εμφάνιζαν τέτοιες εκδηλώσεις (30.3 έναντι 13.0%, p <0.01). Οι εξω-εντερικές εκδηλώσεις ήταν πιο συχνές στους βαρείς καπνιστές σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν μικρότερη χρήση καπνού (56.0 έναντι 37.1%, p = 0.10). Σε εκείνους τους ασθενείς που διέκοψαν το κάπνισμα, η συχνότητα εμφάνισης εξω-εντερικών εκδηλώσεων μειωνόταν σημαντικά μετά τη διακοπή και με την πάροδο του χρόνου προσέγγιζε τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που δεν κάπνισαν ποτέ (χρόνος που απαιτήθηκε: μελέτη COIN, 1–2 χρόνια; μελέτη Groningen cohort, 1 χρόνος).

Συμπέρασμα. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο κάπνισμα και στην εμφάνιση εξω-εντερικών τόσο σε ασθενείς με νόσο Crohn, όσο και σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο αυτό στα επίπεδα που εμφανίζουν ασθενείς που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.