Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σεμερτζίδου Α1, Τσάιτας Χ2, Ακριβιάδης Ε2

1Μαιευτική/ Γυναικολογική κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα
2Γαστρεντερολογική κλινική, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Επίδραση της συγχορήγησης ανοσοτροποποιητικών στην αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των αντι TNF παραγόντων για τη νόσο του Crohn : Μετα-ανάλυση

Χ. Καπιζιώνη Ειδικευόμενη Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Τζάνειο
Χ. Τζάθας Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Τζάνειο

Πηγή: Effects of Concomitant Immunomodulator Therapy on Efficacy and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor Therapy for Crohn's Disease: A Meta-analysis of Placebo-controlled Trials. Jones JL, Kaplan GG, Peyrin-Biroulet L, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Dec;13(13):2233-40.

Οι συγγραφείς προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα του αν η συνδυασμένη θεραπεία με βιολογικό παράγοντα και ανοσοτροποποιητικά φαρμακα (όπως η αζαθειοπρίνη ή η μεθοτρεξάτη) επιφέρει επιπλέον όφελος χωρίς πρόσθετες παρενέργειες σε ασθενείς με νόσο Crohn, μέσω της ανασκόπησης όλων των τυχαιοποιημένων μελετών με ομάδα εικονικού φαρμάκου.

Β. Παπαστεργίου, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας,
Ι.Α. Καραγιάννης, Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος,
Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας -Πατησίων, Αγία Όλγα.

Πηγή: Impact of Smoking Cessation on the Clinical Course of Crohn's Disease Under Current Therapeutic Algorithms: A Multicenter Prospective Study. Nunes et al. Am J Gastroenterol 2016; 111:411-419

Εκτός από τις βλαβερές συνέπειες για την καρδιά και τα αγγεία, το κάπνισμα αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό παράγοντα στην εμφάνιση Νόσου Crohn (NC). Επιπλέον, ασθενείς με NC που καπνίζουν αντιμετωπίζουν συχνά πιο επιθετική νόσο και έχουν επιβαρυμένη μακροχρόνια έκβαση σε σχέση με τους μη καπνιστές. Πιο συγκεκριμένα το κάπνισμα έχει συσχετισθεί με συχνότερη προσβολή του τελικού ειλεού, συχνότερη εμφάνιση στενωτικής και συρριγοποιητικής μορφής NC, αυξημένη ανάγκη θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά, αλλά και ταχύτερη υποτροπή της νόσου έπειτα από εντερεκτομή.