Πρόεδρος

Δημήτριος Γ. Καραμανώλης
Γαστρεντερολόγος

Διευθυντής

Γρηγόριος Πασπάτης
Γαστρεντερολόγος

Γραμματέας

Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
Γαστρεντερολόγος

Ταμίας

Νικόλαος Βιάζης
Γαστρεντερολόγος

Μέλη

Ευάγγελος Ακριβιάδης
Γαστρεντερολόγος

Νικόλαος Θεοδωρίδης
Επιχειρηματίας

Ιωάννης Καραγιάννης
Γαστρεντερολόγος

Παρασκευάς Παπαχρήστος
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Δημήτριος Ταμπακόπουλος
Γαστρεντερολόγος

Χαράλαμπος Τζάθας
Γαστρεντερολόγος

Ευτυχία Τσιρώνη
Γαστρεντερολόγος